1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thấp chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng
2- Phạm vi sử dụng thông tin
Chỉ dùng cho nội bộ CTY TNHH MTV VĂN HÓA SONG ANH gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng
3- Thời gian lưu trữ thông tin
1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Văn phòng 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, T.p Hồ Chí Minh
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về thegioilichtet@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để CTY TNHH MTV VĂN HÓA SONG ANH chăm sóc khách hàng.
 
 
 
 
 
CÔNG TY TNHH MTV VĂN HÓA SONG ANH
THẾ GIỚI LỊCH TẾT - TÔ ĐẸP LỊCH TẾT VĂN HÓA VIỆT
Địa chỉ: 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, T.p Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903938118
Email: thegioilichtet@gmail.com